top of page

קבוצות טיפול ומפגשים קבוצתיים

מרכז חוסן עציון יוצא בסדרת מפגשים עבורכם.
2 מפגשי שיח ושיתוף על הנושאים העיקריים שמעסיקים אותנו, בקבוצות קטנות,

עם קבוצת וואצאפ ייעודית לתקופת המפגשים שתלווה באתגרים

הקבוצה מיועדת ל- 8 משתתפות למשך 2 מפגשים פרונטליים

מטרת המפגשים- יצירת שיח מכיל, שיתוף וקבלת כלים פסיכו- חינוכיים על התמודדות עם חרדה ודחק

המפגש יונחה ע"י מימי וינשטוק, מטפלת ממרכז חוסן 

במהלך המפגשים תיפתח קבוצת וואצאפ ייעודית להתייעצות ושיח בנושא יחד עם המטפלת שתנחה את המפגשים

המפגש הראשון יתקיים ביום רביעי 8.11 ב20:30 

התמודדות עם חרדה
נשים

הקבוצה מיועדת ל- 10 משתתפים למשך 2 מפגשים פרונטלים/ זום (לפי היכולת של הנרשמים)

מטרת המפגשים- יצירת שיח מכיל, שיתוף וקבלת כלים פסיכו- חינוכיים על התמודדות עם חרדה ודחק

המפגשים יונחו ע"י רועי כץ , מטפל מומחה ממרכזי החוסן 

במהלך המפגשים תיפתח קבוצת וואצאפ ייעודית להתייעצות ושיח בנושא יחד עם המטפל שתנחה את המפגשים

המפגש הראשון יתקיים ביום חמישי 9.11 ב20:30 

התמודדות עם חרדה
גברים

הקבוצה מיועדת ל- 20 משתתפים למשך 2 מפגשים פרונטלים

מטרת המפגשים- יצירת שיח מכיל, שיתוף וקבלת כלים פסיכו- חינוכיים על התמודדות עם חרדה ודחק

המפגש יונחה ע"י מיכל קרנץ , פסיכולוגית ומטפלת ממרכז חוסן 

במהלך המפגשים תיפתח קבוצת וואצאפ ייעודית להתייעצות ושיח בנושא יחד עם המטפל שתנחה את המפגשים

המפגש הראשון יתקיים ביום ראשון 12.11 ב20:30 במרכז חוסן עציון

התמודדות
עם חרדה בתוך המשפחה

הורים

קבוצה המיועדת לבני משפחה וחברים המלווים משפחות שחוות שכול ואובדן בתקופה זאת.

בקבוצה אינטימית (עד 8 משתתפים)נתכנס לשיח מכיל, שיתוף וקבלת כלים מקצועיים לשמירה עצמית, ועזרה לבנמעגל המתמודד עם השכול.

בין 2-3 מפגשים, קבוצת וואצפ ייעודית לייעוץ ומענה ע"י מטפלת.
המפגשים יונחו ע"י רויטל לוי, מטפלת ממרכז חוסן

המפגשים יתקיימו בימי שני, 20:30, במרכז חוסן עציון, אפרת, לפי רישום
 

ליווי
משפחה וחברים שחווים אובדן

bottom of page